Archive for Tháng Ba 10th, 2011

Nhớ quê

Thứ Năm, Tháng Ba 10th, 2011

*****

Ta ngủ yên trong lòng ngực rộng

Gió hui hui thổi nhẹ bên tai

Nửa đêm nghe tiếng mưa rơi vỡ

Bờ liễu ngoài hiên ngọn bấc lay.

Mở cửa canh tròn trăng rụng xuống

Sương rơi đôi hạt ướt vai gày

Lúa hương đất mẹ tràn hơi thở

Mới nhớ trời quê lũ ngập đầy.

Thứ Năm, Tháng Ba 10th, 2011

Con oanh đến đậu vườn nhà

chẳng hay nó muốn la cà tìm ai?…

nhờ chàng đuổi giúp chim say

để ta còn mộng đêm nay cùng chàng.