Thơ tình: Yêu em gái Hà Nội

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 29, 2010

Tác cạn Hồ Tây sẽ thấy em,

Anh đâu ngại dốc ngày lẫn đêm.

Sợ người phố Nội ngưng câu hát,

Giấc ngủ qua đông mấy êm đềm.

Hoa sữa vô tình ôm tin gió

Thầm thì to nhỏ buổi chiều êm.

Được lòng gái Nội đêm trăng tỏ

Thả diều bay bổng khắc tên em.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply