Mượn người diễn tuồng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 24, 2010

Đi đâu mà vội mà vàng!

Dừng chân đổ lại gian hàng bán rong.

Thó tay anh vút trái bòng

Lại chê bòng nhỏ anh không trả tiền.

Anh sờ đến hạt đào tiên

Được mùa hạt béo anh ghiền ăn luôn.

Đêm nay anh có diễn tuồng

Trụ Vương đắc Kỷ giăng buồng tắm trăng.

Thiếu người đóng thế một chân,

Nhờ em giúp hộ nữa phần cho anh.

Mãn tuồng mãn cảnh cũng nhanh

Chừng đôi mươi phút phần anh song rồi.

Thù lao anh trả gấp đôi,

Bằng ba ngày chợ em ngồi bán rong.

Coi như anh đã ngã song!

Em đừng đổi ý mà không kịp tuồng.


Last modified on Tháng Mười 31, 2010

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply