Đất Trời Luận Thế Tạc Nhân

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Ba 21, 2014

DSC00602k

NewYork 2013

Đắm mình danh lợi quên đi nghĩa

Bỏ thuở hàn vi cơm áo vay

Canh bạc cuộc đời muôn lách léo

Chiều tàn bóng hạc chẳng còn ai

 

Nhìn Người, ta lại buông câu hát

Mạt định hôn nay đã rõ ràng

Đâu nó bạc lòng ,kia chánh khí

Hồn nga lắng dụi dưới trăng vàng

 

 

Ta mời! Người hãy nhìn quá khứ!…

Lịch sử xưa nay luôn đổi dời

Không học cái hay là sẽ dốt

Không trừ cái ác, họa vây đời

 

Khi còn ngậm sữa răng chưa mọc

Mẹ dạy tém cơm lúc biết nhai

Mượn gió – trăng mây dựng cảnh mới

Ngồi nhìn trời đất, biết hờn ai.

 

 

Last modified on Tháng Ba 21, 2014

Categories: Thơ điên, Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply