Archive for Tháng Ba 25th, 2014

Cơ Trời

Thứ Ba, Tháng Ba 25th, 2014

DSC01464o

Tình yêu của tôi vô tư

Không van nài, không hứa hẹn

Gió luôn luôn không có màu

Thời gian không có đích

Và đời người không biết phút tiếp theo.