Suối Tiên

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Bảy 16, 2013

Chùm thơ vui

Cỏ mọc đôi bờ suối chửa thông
Đường vô thăm thẳm gió thu lồng
Đồi kề ngửa mặt trăng tròn tuổi
Lữ khách chùn chân đứng mỏi hông


Ô hay! suối nóng reo reo chảy
Nòng nọc lò đuôi ngoe ngoảy hồng
Trời đất sanh chi, nhìn đến khéo
Lui rồi… Quân tử ngoái đầu trông.


Khách Bộ Hành Qua Sông


Trưa trời nắng Cực khách qua sông
Lội đến  hụt hơi chớm giữa dòng
Chân lún bùn non, ngày nước lớn
Hì hà – hì hục chẳng nên công


Buồn râu, Tóc dựng  cong lưng -gối
Lạy chúa cho mau chắp nước ròng
Cá lớn ngậm bùn tung đớp bóng
Lưng chiều lữ khách hồn mênh mông

Last modified on Tháng Bảy 16, 2013

Categories: Thơ vui
1 Comment »

« | Home | »

One Response to “Suối Tiên”

  1. Saddam Says:

    It’s great to read something that’s both enjoyable and provides prdamgtisac solutions.

Leave a Reply