Như rằng

Bài của Hoàng Trúc ngày 04-1-2013

Như rằng gió của xuân xưa?

Thổi qua đời nhẹ, mai vừa lớn lên

Con tim gõ nhịp bồng bềnh

Có ai không?…

không có – buồn tênh cuối chiều

Trăng non cột đỉnh cô liêu

Thuyền hoa trôi một, ta nhiều mộng mơ

Sóng xô bèo dạt đôi bờ

Tình xô người đến dại khờ vần “y ê u”.

Đã cập nhật ngày 04-1-2013

Chuyên mục: Thơ đời, Thơ tình, Thơ xuân
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận