Như rằng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 4, 2013

Như rằng gió của xuân xưa?

Thổi qua đời nhẹ, mai vừa lớn lên

Con tim gõ nhịp bồng bềnh

Có ai không?…

không có – buồn tênh cuối chiều

Trăng non cột đỉnh cô liêu

Thuyền hoa trôi một, ta nhiều mộng mơ

Sóng xô bèo dạt đôi bờ

Tình xô người đến dại khờ vần “y ê u”.

Last modified on Tháng Một 4, 2013

Categories: Thơ đời, Thơ tình, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply