Archive for Tháng Một 9th, 2013

Con không về xuân nay

Thứ Tư, Tháng Một 9th, 2013

Lê Hoàng TRúc cùng Ba Chiêu tết 2012

Tím chiều mây đỗ hoàng hôn

Bước chân đã mỏi, đời còn lang thang

Gió đông thổi- xuân đại hàn

Quê hương mù mịt, lạnh tràn vai con

Thương cha – tim mệt, trí mòn

Áo cơm… bụi bặm…nặng hồn người đi

Tha phương – trăm khổ thân lì

Máu tim vẫn chảy, sống vì đời nhau…

Lâu rồi! Quên cả trăng sao,

Quên con cá chép, quên rau đắng vườn

Nhìn mai – nụ chớm đeo sương

Hàng thông reo gió, phố phường… của ai?

Dòng người qua, trôi hết ngày…

Mây chìm cuối nẽo, buồn vay đêm cùng

Biết bao người mối sầu chung?

Lạc nơi đất khách mịt mùng bóng quê

Xuân nay con vắng lối về

Cha ơi! Đừng đợi nặng nề giấc tiên.