Archive for Tháng Một 27th, 2013

Xuân Nhật

Chủ Nhật, Tháng Một 27th, 2013

Xuân nhật

Vũ tùng thiên giáng

Thông thủy hà giang

Xuân phong lưu ngữ

Cảm chi hoài gia

Ca đãi minh nguyệt

Khúc tận vong tình

Xử nhược đại mộng

Vi hồ kỳ sinh ?….

Bài dịch:Ngày Xuân

Mưa từ trời xuống

Nước đổ vào sông

Gió xuân vẳng tiếng

Thấy cảnh nhớ nhà

Đành ca đợi nguyệt

Lời hết quên tình

Đời tựa mộng lớn

Sao phải nhọc mình?….