Giáng Sinh

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 25, 2012

Tôi nhìn đời như một sân khấu lớn
Mỗi gia đình một vỡ tuồng khác nhau
Sau bức màn nội dung không đụng độ
Mỗi con người một tuyệt tác đi qua

Last modified on Tháng Mười Hai 25, 2012

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply