Archive for Tháng Mười Hai 3rd, 2012

sao ta không?

Thứ Hai, Tháng Mười Hai 3rd, 2012

HT ngày 22 – 11 – 2012 Hongkong

Ta chợt lớn trong một chiều nắng mới

Gió đông về lay nhẹ cánh hàng dương

Ta chợt nhớ một người xa vời vợi

Và mây bay muôn nẽo rất bình thường


Từ buổi ấy trong tôi thật kỳ lạ

Giấu trên môi những tiếng gọi mơ hồ

Đôi khi hỏi?

Con tim non… thật, giả?

Đến bao giờ?

Tuổi mới hết ngây ngô…


Anh xa lắm!… Và tận cùng xa lắm…

Đời hợp tan mưa nắng… Có ai ngờ?

Trong cõi vắng em cành hoa rất thắm

Nhan sắc hồng hương tỏa giữa trời thơ


Ngày vô vạn, buổi xuân còn ít quá!

Khách qua sông đôi lúc cũng nhầm đò

Trượt một bước… tình trôi dài vạn dặm

Tự hỏi lòng?

Ngày ấy! sao ta không?…