Xuân thủy chung

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 1, 2012

Kéo giọt mưa về dỗ giấc anh

Trăng đêm tròn bóng mộng không thành

Mây mù xa tít, trời thay sắc

Bỏ lỡ tình em ngọn gió hoành

Một mãi chung tình vẫn cái xuân

Mười hai tháng đủ dáng mai cười

Ngàn năm vẫn thế dù không hẹn

Tinh khiết thanh tao giữa biển người

Mong ngày nào đó, xin tìm thấy!

Chủng thủy hồn mai ngỏ ý mời

Thánh thiện uyên ương lời nhất nhật

Lòng này nguyện trãi, đời rong chơi.

Last modified on Tháng Sáu 1, 2012

Categories: Thơ đời, Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply