Archive for Tháng Sáu 4th, 2012

Nợ người trong tranh

Thứ Hai, Tháng Sáu 4th, 2012

Nương bên đời, em gởi tiếng yêu anh!

Gió trăng qua cũng bỏ lỡ mộng lành

Trọn kiếp này ta nợ người trong tranh

Đem say mê chôn vùi miền hư ảo

Mưa nào rơi, xoáy mòn dần nếp áo?

Nắng nào buồn, mang dĩ vãng rời xa?

Thời gian giật mình  bỏ lại riêng ta

Trên đôi vai thon đợ bờ tóc rối

Ba bốn mươi xuân ngậm ngùi nở vội

Níu áng mây chiều chở hộ ước mơ

Một ngày không anh, một đời trăn trở

Điệu nhớ  em hò!…  chìm mãi cung thơ.