Archive for Tháng Sáu 6th, 2012

Nấm mộ không hồn

Thứ Tư, Tháng Sáu 6th, 2012

Anh đã vì ai?… chẳng phải em!…

Trăng chia lối mộng trắng hương đời

Rừng xưa in dấu tình cô lữ

Mưa rót, thu về vạn lá rơi

Anh đã vì ai?… chẳng phải em!…

Bóng chiều vỡ vụn cuối chân trời

Nhân tình vỗ cánh cười ong bướm

Cởi bỏ tơ duyên chốc lạnh lùng

Trông áng mây buồn trôi lãng đãng

Một ngày vét cạn nỗi niềm riêng

Chôn sâu hầm mộ yêu và hận

Bia khắc  tên anh kẻ bạc tình

Sẽ chẳng bao giờ thu trở lại!

Như màu vàng lá của đôi ta

Và mùa nắng rụng nồng thương nhớ

Lặng lẽ về đâu, “tuổi” đợi chờ?…