Rùa tìm người học làm thơ

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 24, 2012

Bớ bớ! anh mình chớ chịu thua !

Vạn năm trăng tỏ trước sân chùa

Mần tăng đứng ngáp sen rơi giếng

Năm tháng nở “rùa” Cán Bộ mua

Chập chập, rùa cười mép cứng đơ

Ba ba- mẹ mẹ, ghép- I – tờ

Ngoằn ngoèo giấy bút –  thằng con nhỏ

ỉ chả! ba mình giỏi áng thơ

Xấu mặt, buồn lòng, rùa rút cổ

Đêm rằm tháng bảy bỏ đi tu

Lạy trời tặng bố thêm con mắt

Đón gió, xem mây, chớ có mù!

Nghe đồn Quảng Ngãi có thi nhân

“Cởi áo lam ông” tìm đến gần

Lúa giống ai gieo ruộng nước bạc?…

Rùa cười… rơi lệ… rụi luôn chân.

Last modified on Tháng Sáu 24, 2012

Categories: Thơ điên, Thơ vui
1 Comment »

« | Home | »

One Response to “Rùa tìm người học làm thơ”

 1. Mai Chiêu Sương Says:

  LỜ LỢ
  Đừng có hò theo kiếm chút mu
  Thèm chi rùa , ghẹ để trầy khu
  Ba trăm một xác tha hồ chọn
  Vài chục ngàn…em mặc sức bu
  Nam tử bất tài thi lẫn trí
  Phụ nhân chớ hám lú cùng ngu
  Dê con chớ húc đầu vô đá
  Không khéo lại mang hội chứng đù.

Leave a Reply