Phận cù cong

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 16, 2012

Niềm riêng gởi áng mây hồng

Trông  theo ngàn dặm- hỏi lòng người dưng?

Chữ yêu, ai viết nửa chừng?

Chữ tình, ai gởi?

Vui cuối tuần

đỏ hừng má em

Có chồng! em chẳng dám thêm!…

Bốn ông, chết bốn – cảnh đêm cô phòng

Thôi đành ôm phận cù cong

Ngày sau nhặt lá tích công tặng chùa

Last modified on Tháng Sáu 16, 2012

Categories: Thơ điên, Thơ đời, Thơ tình, Thơ vui, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply