Phận cù cong

Bài của Hoàng Trúc ngày 16-6-2012

Niềm riêng gởi áng mây hồng

Trông  theo ngàn dặm- hỏi lòng người dưng?

Chữ yêu, ai viết nửa chừng?

Chữ tình, ai gởi?

Vui cuối tuần

đỏ hừng má em

Có chồng! em chẳng dám thêm!…

Bốn ông, chết bốn – cảnh đêm cô phòng

Thôi đành ôm phận cù cong

Ngày sau nhặt lá tích công tặng chùa

Đã cập nhật ngày 16-6-2012

Chuyên mục: Thơ điên, Thơ đời, Thơ tình, Thơ vui, Thơ xuân
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận