Bóng về

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 11, 2012

Vá mảnh trời chung đậy nỗi buồn

Lạc dài cơn mộng người xưa đâu?

Nghe hồn lá gọi, trong đêm vắng!

Tiếng vỡ vàng rơi lội gió sầu

Lang thang trăng tựa bên triền núi

Phản phất bóng về nép bến sau

Một khoảng mênh mông ngàn cách trở

Thuyền ai lơ lửng đợi xuân trào?…

Last modified on Tháng Sáu 11, 2012

Categories: Thơ đời, Thơ tình, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply