Sóng và cát

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 8, 2011

Ào ạt lại dịu êm

ồn ào và lặng lẽ

Sóng đến sóng lại đi

Cát khô dào dạt nhớ

Biển đêm nghe tiếng thở

Từng hồi vọng bờ xa

Lòng chàng sâu như biển

Gôm trọn trái tim ta

Trưa nay sóng lại về

Cơn mê tình vẫy gọi

Cát chia thành trăm ngả

Mơ màng dưới trăng trôi

Chiều mưa lòng biển tối

Con sóng vỗ xa bờ

Ái ân vừa tan vỡ

Cát nằm lạnh chơ vơ

Cơn mộng lùa trống vắng

Ngày tháng tình tả tơi

Anh có thầm nuối Tiếc

sóng cát cuộn một thời

Last modified on Tháng Mười Hai 8, 2011

Categories: Thơ điên, Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply