Thơ tình:

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Ba 15, 2011

*****

Đêm nay ta gởi hồn cho gió

Tìm chút hương thừa tận phố xa

Bất chợt mưa rơi hồn vụn vỡ

Canh tàn trơ trụi một mình ta.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply