Xuân thanh bình

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 18, 2011


Giọt sương rơi nặng trĩu hoa đào

Sắc bướm từng đàn nối cánh nhau

Các trẻ nô đùa quanh ngõ trúc

Vàng oanh thỏ thẻ dưới bờ ngâu.

Cụ tiên cao tuổi bên bàn gõ

Đếm lá xem tay bói quẻ đầu

Vạn phúc muôn dân cùng thụ hưởng

Nhà nhà tài lộc tiếp xuân sau.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ xuân
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Xuân thanh bình”

  1. Micheal Says:

    Action requires knoeeldgw, and now I can act!

  2. ge money bank kreditkarte login Says:

    I really couldn’t ask for more from this article.

Leave a Reply