Archive for Tháng Một 4th, 2011

Thơ tình: Chuyện ba người

Thứ Ba, Tháng Một 4th, 2011

Một mùa xuân nữa đến trong tôi

Dưới nguyệt đêm sương tóc mơ màng

Lầu trúc liêu siêu màu trúc cũ

Cung đàn khêu nhẹ bóng mây tan.

Hương quỳnh len lỏi vào trong gió

Nàng cúc buồn buồn chẳng hé môi

Ôm mộng ngủ vùi bên giá rét

Trông hoa mà dạ luốn bồi hồi.

Rối lòng tôi nấp dưới cành xuân

Thổn thức năm canh trăng nửa vừng

Ôm cúc, thương quỳnh sương thấm lạnh

Hôn quỳnh, lo cúc lệ mưa rưng.


Mưa xuân

Thứ Ba, Tháng Một 4th, 2011

Mưa xuân rơi lạnh nước xuân sầu

Mừng bạn bao năm gặp lại nhau

Giữa đất tam kỳ khơi niềm cũ

Một thời thơ mộng đã đi sâu

Tan cuộc chia tay lòng xao xuyến

Kẻ đi lặng lẻ dưới mưa rào

Người về heo hắt lòng canh cánh

Thầm hỏi bao giờ đến xuân sau?…

Thân tặng Bảo Lâm

Tình bạn

Thứ Ba, Tháng Một 4th, 2011

Hồn xuân gỏ cửa dáng xuân ca

Bạn đến thăm tôi bóng xế tà

Chén rượu dòng thơ thay lời cảm

Ngọn đèn khêu mãi thế trăng sa.

Đầu non sao rụng lòng lo sợ

Canh điểm kia rồi lời thiết tha

Đà Nẵng Tam kỳ tình tri kỷ

Xuân sau gặp lại dưới trăng ngà.

thân tặng hai bạn : Chiến và Liễu mình rất vui được biết hai bạn và bay giờ vẫn còn vui….