Xuân phát tài

Bài của Hoàng Trúc ngày 15-1-2011

Hừng đông mở cửa thấy đào bay

Nằm mộng đêm qua én réo bày

Con đậu con bay con có bạn

Xuân về kéo số thử cơ may.

Bầu cua, tôm cá thua mờ mắt

Số đỏ, số đen sắp cạn tài

Bói quẻ năm nay làm khắm khá

Đầu thua, đuôi gở tiền về tay.

Đã cập nhật ngày 24-1-2011

Chuyên mục: Thơ vui, Thơ xuân
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận