Trăng xuân

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 13, 2011

Trăng non nửa tỏ, nửa mờ

Bay qua vườn mộng trăng chờ bóng ai?

Dáng đào cùng với dáng mai

Đêm xuân rực rỡ trăng gày ngẩn ngơ.


Last modified on Tháng Một 13, 2011

Categories: Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply