Nhạn thầm

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 21, 2011

*****

Tôi nhắm mắt cho hồn bay cõi vắng

Tìm lời thơ chèn lấp dấu thời gian

Tôi nuốt lệ cho hồn về dĩ vãng

Nhặt yêu thương thầm giữ lại bên đời.

Trong hương khói có mùi hoa của mẹ

Trong âm vang có lời dạy của cha

Giữa đất trời vọng lên khúc tình ca

Ôi quê hương những mầm xanh hy vọng.

Ta hóa kiếp khỏi vùng trời lửa nóng

Biến thành chim nhảy nhót dưới ngàn sao

Thương các em thổn thức với lo âu

giành miếng ăn trong vùng đầy bóng sói.

Vũ trụ bao la nhưng vô cùng hẹp lối

Đường thênh thang lại khó thoát xích xiềng

Con chim già giấc ngủ vẫn chưa yên

Con chuột nhắt buồn đồng khô cạn thóc

Thương em tôi sợ vướng làn gió độc

Bởi vùng trời ẩn chứa những mùi tanh.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply