Lục bát chào xuân

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 13, 2011

Nghiêng nghiêng năm cánh hồng đào

Le se ngọn gió đông chào nắng mai

Trông kìa cô ả ngóng ai

Đi đâu thơ thẩn làm say vườn hồng

Xuân reo réo rắc bên lòng

Núp sau rặng trúc chờ mong trao lời

Tan tình đôi cánh mai rơi

Bay bay trong gió dệt lời xuân yêu

Hương xuân thoang thoảng nắng chiều

Say say duyên mới rượu nồng vui xuân.


Last modified on Tháng Bảy 3, 2011

Categories: Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply