Cấm kỵ đầu xuân

Bài của Hoàng Trúc ngày 15-1-2011

Xin chày còn cối bỏ cho ai?

Cô muốn tôi cho mượn đỡ ngày

Cuối tháng đầu năm thôi tính toán

Qua đêm song việc chẳng ai hay.

Mấy xuân giả suốt chày thêm rắn

Cối nẻ đôi đường vẫn cố xay

Rán rán vài xuân thay cối mới

Bà nhà biết được chết tôi này.

Đã cập nhật ngày 29-11-2011

Chuyên mục: Thơ vui, Thơ xuân
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận