Cấm kỵ đầu xuân

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 15, 2011

Xin chày còn cối bỏ cho ai?

Cô muốn tôi cho mượn đỡ ngày

Cuối tháng đầu năm thôi tính toán

Qua đêm song việc chẳng ai hay.

Mấy xuân giả suốt chày thêm rắn

Cối nẻ đôi đường vẫn cố xay

Rán rán vài xuân thay cối mới

Bà nhà biết được chết tôi này.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply