Archive for Tháng Bảy 9th, 2014

Miền Thu ơi

Thứ Tư, Tháng Bảy 9th, 2014

IMG_2543f

Ơi lão trẻ của tình em một thuở!

Tóc điểm sương, hồn tựa cánh chim trời

Không tham vọng cũng chẳng thèm phú quý

Ngày vuốt râu đêm ngắm nguyệt vo đời

 

Này lão trẻ có nhớ đồi liễu hạ!?

Tuổi lục tuần lão khó đuổi kịp em

May mà gió mang ta vào góc tối

Lão mệt nhòa thủ thỉ suốt thâu đêm

 

Ngày nắng ấm thầm điểm trang dáng vóc

Sợ lão buồn, em giấu cả ước mơ

Đôi lúc nghịch trêu lão là ông cóc

Cái lưng khòm ngộ nghĩnh điệu hồn thơ

 

Cũng tại đời kéo rê con nước bạc

Miệng thế gian khép mở phận trẻ, già

Qua bóng nước hồn rong buồn tan tác

Lão âm thầm đi mãi bỏ lại ta

 

Thơ xưa cũ mà tình còn như mới

Mỗi câu từ chứa tạm khoảng thiên thai

Em vẫn sống giữa niềm tin vời vợi

Miền thu ơi thả lá rụng về đây.

TG: Lê HOàng Trúc

Ngày 07/07/2014