Phải Chăng TA Đã Là Ma

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tư 21, 2014

IMG_0779a

Đốt hương lên cúng đống tình thơ

Quỷ trước ma sau xếp bóng chờ

Trăng hạ cuối tuần, trăng lõa thể

Rượu nào khơi dục đỗ duyên tơ

 

Thỏ ngọc ơi, hỡi thỏ ngọc ơi!

Cái hiền mi có khó nên lời

Cái khôn lại lớn hơn đá cội

Lỡ dại ta mời, nhớ ghé chơi!

 

Đây tấm thân ngà thưa vóc lụa

Hoa nào sách kịp dáng kiêu sa

Lưng ong đọng nước da nhuộm tuyết

Nào hưởng lạc phần chung với ta!

 

Qua hết đêm nay trăng sẽ chết

Ai người tiên đoán để đời hay

Nên ta cứ thế gieo tàn lửa

Cho khói lan tràn ân ái say

 

Ta cũng là ma giữa thế gian

Nửa đời run rẩy cảnh cơ hàn

Vì đâu ta chết thành ma thế…

Ta của đời này, hay của ma???

 

TG: Lê HOÀng TRúc

Ngày 21/04/2014

Last modified on Tháng Tư 21, 2014

Categories: Thơ điên, Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply