BA Mùa Thu Đi

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 7, 2013

Kể như!… ba mùa thu đã trôi xa

Mang theo những dấu tình cùng sương khói

Anh và em – hai trái tim  hồng vô tội

Giữa cuộc đời lấp lững bụi trần gian


Có đôi khi lời hứa buộc phủ phàn

Ngậm mưa nắng dìm ta vào khoảng cách…

Nhìn vầng trăng đêm nay buồn, khuyết cạnh

Em biết rằng! anh rất nhớ thương em!…


Những hồn đá nghiêng chân dựa ké bên thềm

Còn dòng chữ khắc tên mùa thu trước

Buổi giận anh , em ray nét mực…

Rất vô tình … chiều ấy vẫn còn đây.


Thu cứ hồn nhiên thả lá vàng bay

Nhưng đâu thấy dấu chân người nhặt lá

Ru nỗi đam mê say tình đến lạ

Mênh mông đời, nhớ mãi một người xưa.

Last modified on Tháng Mười Một 7, 2013

Categories: Thơ đời, Thơ tình
3 Comments »

« | Home | »

3 Responses to “BA Mùa Thu Đi”

  1. Antonio Says:

    If iniofmatron were soccer, this would be a goooooal!

  2. food-intolerance Says:

    I found just what I was needed, and it was entertaining!

  3. infiniti auto insurance Says:

    Very valid, pithy, succinct, and on point. WD.

Leave a Reply