Archive for Tháng Mười 17th, 2013

Gõ Nhịp Phù Tang

Thứ Năm, Tháng Mười 17th, 2013

Tóc em phơi nắng giữa trời

Hoa rơi một đỗi, cao vời hương bay

Chập chùng nắng ngã đàng tây

Đong đưa dáng lụa bướm say áo nàng

Lối chiều ngập gió đông sang

Buổi sương nhỏ giọt như mang nỗi niềm

Chàng đi suốt – tình lặng im

Gối quên tóc cũ, trăng tìm hỏi duyên

Hai mươi năm bến đợi  thuyền

Hai mươi năm trọn… mộng huyền cũng phai

Thôi đành theo gió chuyền cây

Gởi hoa đơm nụ, những ngày còn xuân

Người xưa tìm lại cũng mừng!

Nếu về chín suối ,xin đừng trách ta!

Thủy chung tháng đủ năm già

Thì thôi gạt lệ, tin là mai sau…

Duyên chưa trọn, lỡ tằm dâu

Bỏ tơ đứt  đoạn, nhỡ câu tương phùng

Đêm nay khẩy khúc nhạc hung

Đưa hồn tiễn phúc cho cùng thề xưa.