Archive for Tháng Sáu 25th, 2013

Thơ Nửa đêm

Thứ Ba, Tháng Sáu 25th, 2013

Thơ nửa đêm
Gọi hồn ư!
Em đến với nhân danh một nữ chúa
Uống trăng thanh trong đáy rượu hồng đào
chân men gió  đường mây tìm hạ gót
khoát trên mình không áo chỉ hương hoa


Thét lên đi!
Loài người dốc điêu ngao
mùi vàng bạc khói hương tràn hung ác
ôm xác ngươi, ta làm nên tuyệt tác
Chút ồn ào cho vạn vật hờn ghen


Người chốc môi ta trắng  những hơi men

Tình ác thú ngập bờ trăng bóng trúc

Dòng huyết tươi loan trên tàn lá mục

Mùa thu vàng e thẹn trốn vào mây


Ôi! Trong hương phấn  hồng trần

…ngây ngất cùng… chạm đỉnh bồng lai

Thân uốn khúc lượn vòng –  hồn hóa suối

Chảy vào tim anh quên nhục tủi

…tan thành cát bụi… uất chìm sâu

Trong lòng đất lạnh thổn thức kề nhau

Muôn năm tới nguyện chung bờ sinh tử

Lửa liêu trai  nung vàng  vùng huyệt ngự

Kết chặt tình – đỏ thắm dưới ngàn thu.

Nửa bài thơ Trúc Lê đã viết tiếp tai sân bay nhật ngày 21 – 06 – 2013