Người con da vàng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 12, 2012

HT 2012
David cầu nguyện cho bà ngoại

Ngày mai trời sẽ sáng

Ngủ một giấc thật dài

Qua đông mùa lại ấm

Tình nở trong bàn tay.


Phận người trăm năm chảy

Được mấy ai mĩm cười?

Chạy đua về đến đích

Hồn tựa đóa hồng tươi


Cám ơn tình cha mẹ

Sanh con kiếp da vàng

Mắt đen màu huyền thoại

Đời yên vui muộn màng


Bên dòng sông đầy gió

Trời tự do chim bay

quê hương con! Chỉ một

Hẹn ngày mai sum vầy.

Last modified on Tháng Mười Hai 13, 2012

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply