Bà Tiên Cổ Tích

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 9, 2012


Sau một tuần học tiếng Thái David đã nhận được giấy khen năng khiếu ngon ngữ  cao nhất tại trường quốc tế Thailand

Mẹ của em ở trường

Là cô giáo hôm nay

Âm vang lời giảng dạy

Bụi phấn vỡ rơi đầy

Mẹ của em ở trường

Tận tụy đôi bàn tay

Dìu em từng nét bút

Vẽ con đường tương lai

Bao mùa hoa phượng nở?

Vuông tròn lời… ê,a…

Cô cho em tất cả

Nằm trong trang vỡ ngà

Ngày mai em khôn lớn

Hạt bụi phấn chìm sâu

In dày trang cổ tích

Cô, bà tiên phép màu.

Last modified on Tháng Mười 9, 2012

Categories: Thơ đời
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Bà Tiên Cổ Tích”

 1. Mai Chiêu Sương Says:

  Chúc mừng chú bé thông minh đĩnh ngộ nhé.
  Chắc là nó thừa kế sự thông minh của cha mẹ nó đấy.
  Hì hì.

 2. Hoàng Trúc Says:

  Chúc mừng chú bé thông minh đĩnh ngộ nhé.
  Chắc là nó thừa kế sự thông minh của cha mẹ nó đấy.
  Hì hì.
  ————–

  Ngày Mai lên đường, chúc bình an nhé!

  Hy vọng gặp nhau…..

Leave a Reply