Archive for Tháng Mười 9th, 2012

Thứ Ba, Tháng Mười 9th, 2012

Hawaii, ngày 16 – 09 – 2012 HT, Miss – Rosmery

HT  – Adam , ngày 20 – 09 – 2012 Hawaii

Vạn lằn sâu

Vạn lằn cạn

Một bàn chân

Nửa cuộc đời

Một lần sinh

Một lần tử

Cám ơn đời

Cám ơn ta.

Bà Tiên Cổ Tích

Thứ Ba, Tháng Mười 9th, 2012


Sau một tuần học tiếng Thái David đã nhận được giấy khen năng khiếu ngon ngữ  cao nhất tại trường quốc tế Thailand

Mẹ của em ở trường

Là cô giáo hôm nay

Âm vang lời giảng dạy

Bụi phấn vỡ rơi đầy

Mẹ của em ở trường

Tận tụy đôi bàn tay

Dìu em từng nét bút

Vẽ con đường tương lai

Bao mùa hoa phượng nở?

Vuông tròn lời… ê,a…

Cô cho em tất cả

Nằm trong trang vỡ ngà

Ngày mai em khôn lớn

Hạt bụi phấn chìm sâu

In dày trang cổ tích

Cô, bà tiên phép màu.