Bất chợt

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tư 8, 2012

Thoáng buồn, trắng áng mây qua

Muôn ngàn biến hóa tưởng là cơn mơ

Trời chung một khoảng đợi chờ

Bể chiều dần tím tiếng tơ gọi lòng

Lạ gì nhớm ngọn gió đông!

Buông đùa nhè nhẹ, sao lòng ta xanh?….

Gợn sầu đáy mắt long lanh

Nhớ thương chi lạ- mà đành lặng câm

Giả lơ thả hết khúc cầm

Ru mình, ru bạn- âm thầm ngày đi.

Last modified on Tháng Tư 8, 2012

Categories: Thơ đời, Thơ tình
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Bất chợt”

 1. Mai Chiêu Sương Says:

  Ru đi em. Chớ ngại gì?
  Đã đành số mệnh phân ly đôi đường.
  Tiếc gì chút nhớ, chút thương
  Mà không thương nhớ để vương vấn lòng?
  Trăm năm…nước lớn, nước ròng
  Có gì cho lắm đèo bòng…thêm đau.
  Không yêu sóng cũng bạc màu
  Hoàng hôn cũng tắt, mái đầu cũng phai…

 2. Hoàng Trúc Says:

  yêu thì, ta đã yêu rồi!!!
  chỉ e, con tạo đứng ngồi không yên
  trăm năm nước đẩy trôi thuyền
  ngàn năm tạo hóa “còn duyên” lại tìm.

Leave a Reply