Archive for Tháng Tư 8th, 2012

Bất chợt

Chủ Nhật, Tháng Tư 8th, 2012

Thoáng buồn, trắng áng mây qua

Muôn ngàn biến hóa tưởng là cơn mơ

Trời chung một khoảng đợi chờ

Bể chiều dần tím tiếng tơ gọi lòng

Lạ gì nhớm ngọn gió đông!

Buông đùa nhè nhẹ, sao lòng ta xanh?….

Gợn sầu đáy mắt long lanh

Nhớ thương chi lạ- mà đành lặng câm

Giả lơ thả hết khúc cầm

Ru mình, ru bạn- âm thầm ngày đi.