Hò….

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 7, 2011

Hoàng Trúc Và Con Gái Jasmita

Con gái có chống như gông đèo cổ

Con gái chưa chồng xách cái rổ chạy quanh.

Năm xưa em chửa có chồng!

Môi son má phấn, áo hồng, áo xanh.

Năm nay em đã có chồng!

Quần xăn áo cuộn từng đồng mắm rau.

Đêm nằm thổn thức canh thâu

Kiếp này đã lỡ, kiếp sau khổng lấy chồng.

Last modified on Tháng Mười Hai 7, 2011

Categories: Thơ đời, Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply