Hạt mưa tím

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Bảy 8, 2011

Em tung quả bóng lên trời

Trăng liền vỡ nát mưa rơi ướt thềm

Ước gì anh có bên em

Để nghe mưa khóc giọt mềm gối  hoa

Thương người đi buổi chiều qua

Lưng trời pha sắc mây lòa nhớ mong

Mới xa mà đã chờ trông

Tơ vương theo dặm rối lòng người đi.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply