Thơ tình: Trái tim không hồn

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Ba 18, 2011

*****

Đừng gọi sầu về trên lá thu

Chiều lên sương rụng áng mây mù

Rừng đêm xào xạc tàn thu cọ

Như gọi tiếng lòng man mác ru

Ta vẫn cùng em trong lạnh lẻo

Linh hồn lưu lạc chốn hoang vu

Bao giờ trăng xuống soi tim vỡ

Cứu mảnh tình riêng thoát  ngục tù.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply