Thơ tình: Mảnh trăng sầu

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Ba 18, 2011

Ai ơi! Cho mượn vầng trăng vỡ?…

Một mảnh con con giấu chuyện đời

Giấu cả chiều thu mình nức nỡ

Còn đây giọt lệ đêm qua rơi.

Thu có bao giờ nhặt lá úa?…

Bỏ quên mưa xuống giẫm tơi bời

Đêm nay gôm hết tàn tro cũ

Cơn bão lui dần giọt đắng vơi.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình, Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply