Xuân này vắng con

Bài của Hoàng Trúc ngày 25-1-2011

Hơi sương giọt nước chưa tan

Đọng trên lá cỏ mơ màng nắng xuân

Bóng mai đổ xuống nửa lừng

Cành đào cười mỉm ngập ngừng sắc môi

Trông lên ngắm áng mây trôi

Thênh thang làn gió một trời xuân bay

Chắc là con vắng xuân nay

Chúc cha trăm tuổi xuân đầy mộng son

Mười hai mùa ngắm trăng tròn

Xuân sau gặp lại cha con khải hoàn.

Kính tặng ba Chiêu

Đã cập nhật ngày 25-3-2011

Chuyên mục: Thơ xuân
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận