Thơ tình: Vọng trăng

Bài của Hoàng Trúc ngày 09-1-2011

Giữa thu nắng nhạt lá rụng dần

Nửa khoảng trời trên mây tím giăng

Khép mắt hồn thu xưa trở lại

Ngày về non dạ nhớ người trăng.

Canh tàn đêm cạn trăng chưa đến

Một  cõi mơ màng khúc tiêu ngân

Bóng lá rơi theo làn gió nhẹ

Thầm thì hỏi khẻ em về chăng?…


Đã cập nhật ngày 06-7-2011

Chuyên mục: Thơ đời, Thơ tình
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận