Thơ tình: Vọng trăng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 9, 2011

Giữa thu nắng nhạt lá rụng dần

Nửa khoảng trời trên mây tím giăng

Khép mắt hồn thu xưa trở lại

Ngày về non dạ nhớ người trăng.

Canh tàn đêm cạn trăng chưa đến

Một  cõi mơ màng khúc tiêu ngân

Bóng lá rơi theo làn gió nhẹ

Thầm thì hỏi khẻ em về chăng?…


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ đời, Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply