Thơ tình: Mộng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 15, 2011

Ngủ đi trong mộng ta tìm nhau

Ôm lấy vuốt ve dáng liễu sầu

Lầu trúc khe tiên cùng bóng nguyệt

Cõi lòng dịu lắng những đêm thâu.

Ngủ đi cơn mộng dài năm tháng

Cảnh cũ quay về dưới gió sao

Nghe lại lời yêu miền dĩ vãng

Nụ hôn thầm lặng thuở ban đầu.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply