BẢng THần TẶng CHa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 15, 2013

Kính Tặng cha Lê VĂn Chiêu nhân ngày NHÀ GIáo Việt NAm 20/11/ 2013

Hồn thơ rách nát chẳng nên câu

Gió lớn mây trôi khó tụ màu

Lưng trời Cánh nhạn say sưa vỗ

Mắt ngước theo chim lòng ước ao


Ta muốn hóa thân thành bóng nắng

Bay về hong lại mảnh vườn xưa

Mùa này gió bão cha già lạnh

Quạnh quẻ bên đời buồn sáng trưa


Con muốn tặng cha một món quà

Chẳng vàng, chẳng bạc, chẳng công danh

Chỉ là trang giấy hồi còn bé

Cha nắm tay con họa lá cành


Mấy chục năm rồi giấy theo con

Theo cả đêm mơ dạy sống còn

Đời đẹp vuông hình tròn đức độ

Cha là thầy giáo suốt đời con


Có điều rất nhỏ, cha chưa biết!

Trên đỉnh non bồng rực cảnh tiên

Bảng thần hôm ấy con nằm mộng

Khắc đậm tên cha một thánh hiền.


Với cha, con chẳng bao giờ lớn

Học hoài, học mãi vẫn còn non.

Trăng rụng bên thềm, đêm mộng gối

Chạy đến ôm cha giấc ngủ còn….

Last modified on Tháng Mười Một 15, 2013

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply