Ví Dầu

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tám 31, 2013

Ví dầu thuyền mậu sang sông

Bến kia có mỡ dòng thông cho vào

Nhỡ mà đêm vắng trăng sao

Thì xin ngã mộng ngày sau mới về


Anh hoài mấy bận phu thê?

Để em còn liệu tính bề tương lai

Trầu xanh chỉ nhận một khay

Tên mang một họ, tình say một người

Last modified on Tháng Tám 31, 2013

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply