Ví Dầu

Bài của Hoàng Trúc ngày 31-8-2013

Ví dầu thuyền mậu sang sông

Bến kia có mỡ dòng thông cho vào

Nhỡ mà đêm vắng trăng sao

Thì xin ngã mộng ngày sau mới về


Anh hoài mấy bận phu thê?

Để em còn liệu tính bề tương lai

Trầu xanh chỉ nhận một khay

Tên mang một họ, tình say một người

Đã cập nhật ngày 31-8-2013

Chuyên mục: Thơ tình
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận