Yêu anh yêu cả mùa thu

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 15, 2013

Của Mùa thu trước

Anh nghe gì?… khi mùa thu đang chín!…

Tiếng rì rào những chiếc lá vàng rơi

Trời bên em – ngày dài hơn thu trước

Gió heo may bay gọt rửa chân trời

Lùi một bước – con nai rừng hoảng hốt

Đôi cành trơ ngày nọ… lớn lên nhiều…

Hồn bướm trắng lượn lờ bên khe suối

Tuổi đá hờn rêu phủ nhớ bước anh!…

Vào thu năm nay em thấy an lành

Dù lâu lắm ta không hề chung bước

Em đã quen một nỗi buồn xanh mượt…

Yêu anh nhiều và yêu cả mùa thu.

Last modified on Tháng Năm 15, 2013

Categories: Thơ tình
5 Comments »

« | Home | »

5 Responses to “Yêu anh yêu cả mùa thu”

 1. Mai Chiêu Sương Says:

  MCS rất thích những bài thơ như thế nầy của LHT
  mặc dầu thơ của Trúc đã rất thơ rồi.

 2. Fernando Says:

  The paragon of unnrtseadding these issues is right here!

 3. essays easy Says:

  This is a neat summary. Thanks for sharing!

 4. news Says:

  It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 5. religious degree Says:

  Hahahaha. I’m not too bright today. Great post!

Leave a Reply