Hương lúa vàng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tư 2, 2013
Thời Trang Mùa Hè

T răng lên móc đỉnh gieo neo

Lúa vàng hương chín lên theo về nhà

Chiêm bao nửa giấc châu sa

Thoáng nghe trong gió lời ca năm nào?

“Ù!.. ơ… con ngủ cho sâu!…

Ngày mai gái lớn làm dâu nhà người”

Miếng trầu nhuộm khóe môi tươi

Lưng khòm vai trệ mẹ cười ru con

“Một này, chóng lớn nết ngoan

Hai,  hiền đức độ, lòng son với chồng

Ba, cầu phúc lộc thời nông

Bốn, xin con nhớ đến công sanh thành!”

“Theo cha học chữ gắng dành

Mai này góp sức làm xanh cửa vườn”.

Lời ru, rằng mãi vấn vương

Mẹ ơi! đi đứng… con thường nhắn tâm,

Sáng soi như ánh trăng rằm

Bao lời mẹ dậy âm thầm nuôi con.

Cúi đầu xin lạy nước non!

Ra đi con nợ, rún chôn – nhau lìa

Vì đời khúc ruột đành chia

Ngày sau danh toại khắc bìa sử chung

Gi ó thu thổi nhẹ qua mùng

Lay hồn con Việt lớn cùng thế nhân

Giật mình cửa ngỏ lạ chân

Quê h ương chắc nhớ một phần vắng con.

Last modified on Tháng Tư 2, 2013

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply