Lời Nội Năm Xưa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Ba 26, 2013

“Một khắc trôi qua đời tựa ảo

Cây đào trước ngỏ muộn đơm hoa

Bao giờ đúng tiết, còn chưa rõ?.

Chỉ sợ chờ xuân… ta muộn màng”


Năm xưa tém gốc người răn dạy!

“đào trổ khi xuân cảm ở lòng…

Tùy đất sanh đời, sung vạn vật

Thế thời thiếu hụt, chắc hoa chưa!…”


“có tụ, có tan – đừng bịn rịn,

Suôi dòng nước chảy đá thêm trong

Mặt người có tuổi, khôn càng lớn…”

Cháu nhớ lời ông tạc giữ lòng.


Đêm nay chợt thấy hoa đào nở

Trên đỉnh cao vời chỉ một bông

Đỏ thắm lung linh như hồn nội

Sáng xuân pháo nổ tôi theo chồng.

Last modified on Tháng Ba 26, 2013

Categories: Thơ đời, Thơ xuân
4 Comments »

« | Home | »

4 Responses to “Lời Nội Năm Xưa”

 1. Mai Chiêu Sương Says:

  BÀI NẦY TUYỆT QUÁ!

 2. Hoàng Trúc Says:

  Anh vào đọc thơ em hay quá!
  Nhưng anh không còm vì biết HT giận rồi.

  Cám ơn anh đã thăm HT

 3. châu thành vỹ Says:

  Bài này hay lắm.Đọc bài thơ này tôi cảm thấy nhớ quê hơn,

 4. Hoàng Trúc Says:

  BẠn cũng đang xa quê hương à

Leave a Reply