Trúc bờm

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 17, 2012

Róc rách… tai nghe tiếng suối reo!

Hoa cười, hương tỏa, gió tìm theo

Hồn ta bay bổng trong êm dịu

Con sóng dìu nhau dạt khóm bèo

Trong say! ta hát đời như mộng…

Ta khóc, ta nhìn trời đất xa

Vạn vật lớn dần che bóng nắng

Hạ buồn, xuân tiếp, thu đông qua

Chuyện xưa, còn kể Nàng Tô Thị!

Son sắc lên non ngóng đợi chồng

Bà Triệu, bà Trưng cùng dẹp giặc

Hóa ra phận gái lắm gai chông?….

Thà ngu! chẳng biết đời dâu bể …

Thà dại! ngủ vùi trong xó rơm

Lắm kẻ chê cười đứa ngốc nghếch

Bình yên xin nhận một con bờm.

Last modified on Tháng Năm 17, 2012

Categories: Chưa được phân loại
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply