Phố cũ em về

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 25, 2012

ôm người,người chạy tới chạy lui, thôi! ôm cây trụ là chắc nhất.

Mưa chiều về phố cũ

Tôi đi tìm quán xưa

Hương cafe phản phất

Người chủ trước đi rồi

Chiếc bàn con bên góc

Tiếng nhạc tình nhẹ ru

Con buồn nào tìm đến

Ngoài trời mưa giăng mù

Bao lâu rồi ấy nhĩ?

Từ buổi đầu biết nhau

Anh cho tôi cơn mộng

Lời tự tình xôn xao

Nót- gita nhạc đệm

Bài tango yêu anh

Giọt đắng tràn ly đá

Ta quên “ai” sao đành?….

Còn chút gì đọng lại?

Còn thấy gì hôm nay

Nhiều bước chân xa lạ

Và em góc lưu đầy.

Last modified on Tháng Năm 25, 2012

Categories: Chưa được phân loại
1 Comment »

« | Home | »

One Response to “Phố cũ em về”

  1. Cassandra Says:

    “the major nations would have to agree to the printing and in this case it is not in their interests to do so.”I know that Hy72…I&#8e1d;m just playing. Although, if the domino effect occurs and it really does begin to pain Euro banks, I could see them agreeing to do this to avoid bank runs.

Leave a Reply